Угода користувача

Угода користувача

https://offzmi.com/ - це Сайт, розташований за адресою https://offzmi.com/, створений і діючий з метою надання Громадською організацією «ОФФЗМІ» користувачам (фізичним та юридичним особам) послуг з розміщення та перегляду новин в Україні.
Громадська організація «ОФФЗМІ» є організацією, що зареєстрована у відповідності до законодавства України зі статусом неприбутковості, що здійснює надання послуг дистанційно (через веб сайт https://offzmi.com/) та мобільний додаток, який можна завантажити через App Store та Play Market. Контактну інформацію про Громадську організацію «ОФФЗМІ» Ви можете отримати за посиланням.
Отримання послуг дистанційно через веб сайт https://offzmi.com/ або мобільний додаток дозволяє користувачам зазначеного Сайту/Додатку (фізичним та юридичним особам) розмістити на Сайті/Додатку новину, інформацію (фото/відео/аудіо-матеріали/текстовий матеріал) про будь-яку подію, яка може становити суспільний інтерес, бути суспільно корисною в Україні (контент).

ЗМІСТ
ЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮЄ ЦЯ УГОДА КОРИСТУВАЧА?
ЯКІ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ?
КОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА САЙТ?
КОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК?
КОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА КОНТЕНТ, ЯКИЙ РОЗМІЩУЮТЬ ЧИ ЗАВАНТАЖУЮТЬ КОРИСТУВАЧІ?
ЯКІ ПРАВИЛА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА КОМЕНТУВАННЯ КОНТЕНТУ?
ЯКІ ЗАБОРОНИ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА КОМЕНТУВАННЯ КОНТЕНТУ?
ЩО ГО “ОФФЗМІ” МОЖЕ РОБИТИ З КОНТЕНТОМ, ЯКИЙ РОЗМІЩУЮТЬ КОРИСТУВАЧІ?
ЯКІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ /ДОДАТКУ?
ЯКА ЦІНА ПОСЛУГ САЙТУ/ДОДАТКУ?
ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ САЙТУ/ДОДАТКУ КОРИСТУВАЧАМИ?
ЯКІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ?
ЯКІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ ГО “ОФФЗМІ”?
ЯКИМ ЧИНОМ КОРИСТУВАЧ МОЖЕ ПОСКАРЖИТИСЬ НА КОНТЕНТ ІНШОГО КОРИСТУВАЧА?
ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГО “ОФФЗМІ” НЕСЕ ЗА КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧІВ?
КОЛИ НАБИРАЄ ЧИННОСТІ ЦЯ УГОДА?
ЧИ МОЖУТЬ БУТИ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ УГОДИ?
ЯКІ ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ?

Які питання регулює ця Угода користувача?

Дана Угода користувача регулює відносини, що виникають між Громадською організацією «ОФФЗМІ» (надалі - ГО «ОФФЗМІ»), що є правовласником Сайту/Додатку в мережі Інтернет, розташованого за адресою https://offzmi.com/, та будь-яким користувачем зазначеного Сайту/Додатку - фізичною або юридичною особою, яка виступає як відвідувач (користувач) Сайту/Додатку.
Предметом цієї Угоди є надання можливості Користувачеві набувати послуги, зазначені на Сайті за адресою https://offzmi.com/ та у мобільному додатку OffЗМІ.
Ця угода поширюється на всі послуги та сервіси, представлені на Сайті.
Доступ до всіх послуг Сайту/Додатку можливий лише після прийняття Користувачем усіх умов цієї Угоди. Без прийняття умов цієї Угоди можливе отримання інформаційних послуг (пошук послуг на Сайті /у Додатку ГО «ОФФЗМІ», перегляд опису, ознайомлення з Сайтом/Додатком тощо). Реєстрація на Сайті/у Додатку означає згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди.
У разі незгоди з цією Угодою (далі - Угода) Користувач зобов'язаний припинити використання сервісу та залишити Сайт.

Які основні поняття, що використовуються в цій Угоді користувача?

Сайт – веб Сайт, а також мобільний додаток, що належить ГО «ОФФЗМІ», розташований у мережі Інтернет за адресою https://offzmi.com/ (додаток розміщений у App Store та Play Market), де представлені послуги, що пропонуються ГО «ОФФЗМІ» для отримання, а також угода користувача, що юридично регулюють взаємовідносини між ГО «ОФФЗМІ» та користувачем. Далі по тексту під Сайтом також буде розумітись мобільний додаток OffЗМІ (в тому числі надалі - Додаток).
ГО «ОФФЗМІ» (Організація) - Громадська організація «ОФФЗМІ», ідентифікаційний код юридичної особи - 44626702, в особі голови Організації Волкової Валентини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, адреса: вул. Старопортофранківська 107,кв. 21, м. Одеса, 65007, Україна, електронна пошта: moc.imzffo%40nimda, що надає послуги, представлені на Сайті, дистанційно та є Власником Сайту/Додатку.
Послуги – послуги, зазначені на Сайті https://offzmi.com/ та у мобільному додатку OffЗМІ.
Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди за власним інтересом або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.
Отримувач послуги – Користувач, який зареєструвався на Сайті, та, таким чином, отримав можливість розміщувати контент (новини) на Сайті та/або читати новини на Сайті.
Контент - новина та інша інформація (фото/відео/аудіо-матеріали/текстовий матеріал) про будь-яку подію, яка може становити суспільний інтерес, бути суспільно корисною в Україні, що розміщується, завантажується та коментується Користувачем Сайту/Додатку.

Кому належить право власності на Сайт ?

Право власності на Сайт https://offzmi.com/ належить Громадській організації «ОФФЗМІ». Контактну інформацію про Громадську організацію «ОФФЗМІ» Ви можете отримати за посиланням.

Кому належить право власності на мобільний додаток?

Право власності на мобільний додаток, розташований у мережі Інтернет за адресою https://offzmi.com/ (додаток розміщений у App Store та Play Market), належить Громадській організації «ОФФЗМІ». Контактну інформацію про Громадську організацію «ОФФЗМІ» Ви можете отримати за посиланням.

Кому належить право власності на контент, який розміщують чи завантажують Користувачі?

Авторські права належать Користувачу, якщо все, що Користувач розміщує чи завантажує є абсолютно новим та оригінальним. Зазвичай це означає, що контент не містить чужого контенту, зокрема фото/відео/аудіо-матеріалу/текстового матеріалу.
Якщо Користувач розміщує щось, що містить чужий контент, авторські права можуть належати цій третій особі. Тому Користувач повинен попередньо отримати дозвіл правоволодільця на використання та розміщення його контенту на Сайту/у Додатку.

Які правила для розміщення, завантаження та коментування контенту?
Користувач обов'язково повинен вказати повну і достовірну інформацію про автора (видавця) контенту (ПІБ) та його контактну інформацію (адресу електронної пошти або контактний телефон). Посилання на облікові записи в соціальних мережах не є достатньою формою контактної інформації видавця.
У разі, якщо контент містить посилання на інше джерело інформації, така інформація повинна відповідати цій Угоді та вимогам News.
У разі, якщо Користувач не є автором новини (контенту), що розміщується, завантажується або коментується, Користувач повинен надавати інформацію про видавця новин та його автора включаючи, крім іншого, офіційний сайт новин, достовірну контактну інформацію, а також оригінального видавця кожної новини.
ГО “ОФФЗМІ” вправі зв'язатися з Користувачем, щоб перевірити, чи є у Користувача дозвіл на використання фото/відео/аудіо-матеріалів/текстового матеріалу у всьому, що Користувач розміщує, завантажує та коментує.
Користувач має право завантажувати, публікувати інформацію (фото/відео/аудіо-матеріали/текстовий матеріал), яка на його переконання є новиною, яка може становити суспільний інтерес та цінність для суспільства України.
Користувачу заборонено використовувати Сайт/Додаток для рекламування або для проведення маркетингових кампаній.
Користувачі погоджуються користуватися Сайтом/Додатком виключно з законною метою та таким чином, щоб не порушувати права інших користувачів, не обмежувати та не перешкоджати доступу інших до Сайту/Додатку та користуванню ним.
Користувач несе повну відповідальність за зміст свого контенту. Власник Сайту/Додатку не може контролювати кожен матеріал і не несе відповідальності за зміст контенту. Власник Сайту/Додатку залишає за собою право видаляти, переміщати або редагувати контент, який Власник Сайту/Додатку, за власним розсудом, вважає образливими, наклепницькими, непристойними або неприйнятними, що порушує авторські права і товарні знаки та інші умови цієї Угоди.
Користувачі зобов'язані при розміщенні, завантаженні та коментуванні контенту дотримуватись заборон, які встановлені розділом 7 “Які заборони встановлені для розміщення, завантаження та коментування контенту?”.

Які заборони встановлені для розміщення, завантаження та коментування контенту?
Користувачі зобов'язані при розміщенні, завантаженні та комментуванні контенту дотримуватись правил, визначених цією Угодою користувача.
Користувачі зобов'язані не розміщувати, не завантажувати та не коментувати контент, який:
є образливим, дискримінаційним, непристойним, порнографічним, має на меті розпалювання ворожнечі та/або іншим чином порушує моральні засади суспільства;
не стосуються основної теми вихідної новини або поточної розмови;
містить особисту інформацію про Користувача або третіх осіб, яка розміщена без їх згоди;
порушує вимоги чинного законодавства України;
містить недостовірну інформацію про що Користувач був попередньо обізнаний;
порушує права та інтереси третіх осіб (в тому числі право на недоторканність приватного життя);
належить на праві власності третій особі (особам) та не містить інформації про власника (видавництво та/або автора, офіційний веб-сайт новини (видавництва та/або автора, оригінального автора новини) або містить неправдиву інформацію;
є рекламою, комерційними повідомленнями, а також повідомленнями, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу та/або метою розміщення якого є виключно отримання фінансової вигоди;
містить значні граматичні та орфографічні помилки;
є статистичним контентом (наприклад, контент більше ніж трьохмісячної давності);
порушує вимоги News або містить посилання на контент, що порушує вимоги News;
містить посилання на контент, який вимагає входу в систему, що призведе до завантаження або може бути небезпечним з інших причин (віруси, шпигунські програми тощо);
порушує вимоги законодавства України щодо проведення виборів та референдумів (зокрема, щодо агітації, опитування, закликів до голосування певним чином тощо);
не відповідає іншим положенням цих Умов користувача.
Користувачам забороняється розголошувати в своїх публікаціях особисту інформацію про себе або про будь-кого іншого (наприклад: телефонний номер, домашню адресу, адресу електронної пошти, інші персональні дані), крім даних, які доступні для додавання в налаштуванні профілю Користувача та інформації про автора (видавця) контенту та його контактних даних.

Що власник ГО “ОФФЗМІ” може робити з контентом, який розміщують Користувачі?

ГО “ОФФЗМІ” може використовувати, розміщувати або зберігати контент на Сайті та у Додатку.
ГО “ОФФЗМІ” має право копіювати, змінювати або перекладати контент, а також створювати натхненні ним речі. ГО “ОФФЗМІ” буде редагувати контент Користувачів, лише у разі потреби.
Користувачі визнають, що будь-які матеріали поширені ними (наприклад контент, створюваний користувачем, в тому числі, але не обмежуючись: коментарі, форум, повідомлення, рецензії, текст, відео, аудіо та фотографії, а також комп'ютерний код і додатки) може бути видалений або змінений Власником Сайту.
ГО “ОФФЗМІ” має право використовувати контент за допомогою інструментів для створення творів або реміксів контенту. Це може включати: виставлення творів на загальний огляд, щоб надихнути інших людей; запропонувати іншим використовувати твір для створення свого власного; використовувати твір для проведення досліджень. ГО “ОФФЗМІ” має право в межах дослідницької діяльності використовувати контент Користувача та/або твір, що містить окремі частини контенту та ділитись з третіми особами попередньо отримавши повну інформацію про мету та порядок використання.
ГО “ОФФЗМІ” має право переглядати, редагувати, видаляти або ухвалити рішення не показувати контент або його частину.
Якщо контент або його частина порушує будь-які закони, ГО “ОФФЗМІ” вправі передати інформацію до поліції та інших органів влади.
Користувач надає право ГО “ОФФЗМІ” дозволити третім особам використовувати контент Користувача та/або твір, що містить окремі частини контенту, зокрема з метою виконання вимог чинного законодавства, з дослідницькою метою або з інших законних підстав. ГО “ОФФЗМІ” не несе відповідальності за викоритсання іредагування контенту або окремої його частини третіми особами.

Які умови отримання послуг Сайту/Додатку?

Умови оформлення отримання послуг
Умови надання послуг, а також інформація про послуги, надані на Сайті, є публічною офертою відповідно до законодавства України.
Користувач погоджується з умовами оформлення послуги шляхом проведення реєстрації на Сайті/у Додатку та проставлення позначки «✓» у графі «З цими умовами згоден». Потрібно зробити цю позначку
УВАГА: Користувач несе повну відповідальність за надання недостовірних відомостей при оформленні послуги, що спричинило неможливість належного виконання ГО «ОФФЗМІ» своїх зобов'язань перед ним.
ГО «ОФФЗМІ» вживає всіх можливих законних заходів щодо надання всіх послуг, представлених на Сайті/у Додатку.

Доступ до оформленої послуги
Після реєстрації на Сайті/у Додатку Користувач отримує доступ до інформації, розміщеної на сайті.
З моменту реєстрації на Сайті Користувач має право переглядати усі матеріали, розміщені на Сайті/у Додатку, розміщувати власні новини (фото/відео/аудіо-матеріали/текстовий матеріал).
Копіювання матеріалів, розміщених на цьому Сайті/у Додатку, можливе лише за умови посилання на нього та за згодою із Адміністрацією Сайту.

Яка ціна Ціна послуг Сайту/Додатку?
Користування Сайтом/Додатком може бути на платній та безоплатній основі.
Безоплатне користування Сайтом/Додатком передбачає обмежені можливості Користувача.
Користування Сайтом/Додатком на платній основі передбачає оформлення підписки Користувачем, що дозволяє останньому використовувати всі можливості та потенціал Сайту/Додатку у повній мірі, отримувати всі можливі послуги, які можуть бути надані Сайтом/Додатком.
Ціна користування Сайтом/Додатком на платній основі може бути змінена ГО "ОФФЗМІ" в односторонньому порядку. При цьому ціна на оформлену Користувачем підписку не підлягає зміні.

Які обмеження, встановлені при використанні Сайту/Додатку Користувачами?

При використанні Сайту/Додатку Користувач не має права (і погоджується з цим):
використовувати в комерційних цілях будь-яку інформацію, що отримується за допомогою цього Сайту/Додатку, що порушує права інших Користувачів або може завдати їм прямої матеріальної або моральної шкоди;
надсилати на адреси електронної пошти, зазначені на Сайті/у Додатку, несанкціоновані поштові повідомлення рекламного типу (spam);
видавати себе за іншу людину або за представника організації без достатніх прав на те, у тому числі за співробітників ГО «ОФФЗМІ» та за власника Сайту/Додатку.
Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту/Додатку, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві уповноваженою особою ГО «ОФФЗМІ».
Користувач має право розірвати відносини з ГО «ОФФЗМІ» в будь-який момент за власною ініціативою.

Які права та обов'язки встановлені для Користувача?

Користувач зобов'язаний передавати ГО «ОФФЗМІ» інформацію про всі випадки виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з отриманням послуг на Сайті/у Додатку.
Користувач зобов'язується не вживати дій, спрямованих на заподіяння шкоди програмній або апаратній частині Сайту/Додатку (поширення вірусних програм, зламування серверів тощо), а також повідомляти ГО «ОФФЗМІ» про будь-які відомі йому ситуації, які несуть потенційну загрозу для безпечного функціонування Сайту/Додатку. Користувач зобов'язується чітко виконувати умови цієї Угоди та будь-яких доповнень до неї.
Користувач має право на належне надання послуги відповідно до умов, зазначених на Сайті та чинного законодавства України.

Які права та обов'язки встановлені для ГО “ОФФЗМІ” ?
У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди ГО «ОФФЗМІ» вправі призупинити співпрацю та/або користування Сайтом/Додатком даному Користувачеві до моменту усунення Користувачем допущених порушень та відшкодування (компенсації) заподіяних ГО «ОФФЗМІ» таким порушенням збитків.
ГО «ОФФЗМІ» не повідомляє користувачів про видалення або відмову від публікації відгуків. ГО «ОФФЗМІ» має право не публікувати відгук Користувача через невідповідність реальному досвіду використання послуг ГО «ОФФЗМІ» або якщо інформація не є корисною для інших Користувачів Сайту.
ГО «ОФФЗМІ» має право тимчасово призупинити роботу Сайту/Додатку з технічних, технологічних чи інших причин – на час усунення таких причин із попереднім повідомленням Користувача або без такого повідомлення.

Яким чином Користувач може поскаржитись на контент іншого Користувача?

Користувач, який вважає, що публікація іншого Користувача порушує його права і свободи, завдає йому матеріальної та/або моральної шкоди, має право поставити клік на іконці “Поскаржитись на публікацію”, яка розміщується під кожною публікацією Сайту/Додатку. Після цього протягом 48 годин модератор Сайту/Додатку після перевірки всіх обставин справи має право:
- видалити таку публікацію з сайту/додатку;
- направити попередження Користувачу (автору публікації) про неприпустимість порушення прав та свобод третіх осіб;
- обмежити доступ такого Користувача (автора публікації) до здійснення публікацій на Сайті/у Додатку;
- тимчасово видалити Користувача (автора публікації) із Сайту/Додатку.

Яку відповідальність ГО “ОФФЗМІ” несе за контент Користувачів?

ГО “ОФФЗМІ” не несе відповідальності за достовірність інформації, розміщеної Користувачами на Сайті/у Додатку.
ГО «ОФФЗМІ» не несе відповідальності:
- за наслідки застосування, використання або невикористання отриманої на Сайті /у Додатку інформації;
- за можливу невідповідність результатів, отриманих під час використання Сайту/ Додатку, очікуванням Користувача;
- за відсутність можливості використання Сайту/Додатку з будь-яких причин.
ГО «ОФФЗМІ» не несе перед Користувачем, або третіми особами відповідальності за збитки або витрати, що виникли у зв'язку з використанням або невикористанням Сайту/ Додатку, включаючи втрачену вигоду або неотриманий прибуток.
Користувач погоджується, що будь-яка інформація та зображення, розміщені на Сайті/у Додатку, можуть бути використані ГО «ОФФЗМІ» на власний розсуд.
ГО «ОФФЗМІ» не несе відповідальності за розбіжність очікуваних Користувачем та реально отриманих послуг.
ГО «ОФФЗМІ» не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу внаслідок неналежного використання послуг, наданих ГО «ОФФЗМІ» за допомогою сервісів Сайту/Додатку, щодо яких Користувачеві надано повну та достовірну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України.
ГО «ОФФЗМІ» не несе відповідальності за відомості, розміщені Користувачем на Сайті у загальнодоступній формі.

Коли набирає чинності ця Угода?

Умови цієї Угоди приймаються Користувачем у разі реєстрації на Сайті/у Додатку.
Угода користувача набирає чинність після проставлення Користувачем позначки «✓». Таким чином, Користувач повністю приймає умови цієї Угоди та зобов'язаний керуватися нею у правовідносинах з ГО «ОФФЗМІ».
Угода користувача діє весь час використання Користувачем послуг Сайту/Додатку.

Чи можуть бути внесені зміни до цієї Угоди?

Угода користувача може бути змінена ГО «ОФФЗМІ» у будь-який момент і без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова версія Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.
Найбільш актуальна версія Угоди користувача завжди знаходиться на сторінці за адресою https://offzmi.com/umovi-vikoristannya
В мобільному додатку OffЗМІ версія Угоди користувача оновлюється синхронно із версією на Сайті.

Які додаткові положення встановлені до цієї Угоди?
Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки щодо цієї Угоди вирішуватимуться за нормами права України. Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки щодо його діяльності на Сайті/у Додатку також будуть вирішуватись за нормами права України.
Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйків, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань.
Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не тягне за собою недійсність або невиконання інших положень цієї Угоди.
До відносин між Користувачем та ГО «ОФФЗМІ» застосовуються положення чинного законодавства України.
У разі виникнення питань та претензій з боку Користувача він має право звернутися до ГО «ОФФЗМІ» із письмовим зверненням на електронну пошту за посиланням. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при недосягненні згоди спір передається на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
Якщо Користувач НЕ згоден з усіма визначеними умовами на Сайті ГО «ОФФЗМІ» за адресою https://offzmi.com/ він НЕ матиме можливості користуватися всіма сервісами зазначеного Сайту.